Αναλαμβάνουμε την ολική εγκατάσταση κυκλωμάτων θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνων, σε παλιές και νέες πολυκατοικίες. Σε καινούριες οικοδομές πραγματοποιούμε την καλωδίωση και στη συνέχεια την εγκατάσταση των μόνιτορ ή απλών θυροτηλεφώνων, του τροφοδοτικού και της μπουτονιέρας στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.

Κατέχουμε μεγάλη εμπειρία στην επισκευή – εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου θυροτηλεφώνου. Δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς εγκατάστασης με καινούργια σε πολύ χαμηλές τιμές Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων και μπουτονίερας
 • Έλεγχος καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο
 • Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του/των ενισχυτών
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

 • Αποσύνδεση και αποξύλωση του/των παλιών ενισχυτών
 • Αποσύνδεση και αποξύλωση της παλιάς μπουτονιέρας στην είσοδο
 • Αποσύνδεση και αποξύλωση των παλιών θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση και σύνδεση της καινούργιας μπουτονιέρας στην είσοδο
 • Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του/των καινούργιων ενισχυτών
TOP